A PROJEKT

Szlovák-magyar együttműködés az aktív időskorért

Az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program által finanszírozott „Aktív Időskor – Az idősek életminőségének javítása Szlovákiában és Magyarországon” című projekt (projektszám: SKHU 1902/4.1/101) innovatív megközelítést képvisel, amelynek célja elsősorban az idősek életminőségének javítása volt a testmozgás és a szocializáció előmozdítása révén. Korábbi kutatások is bizonyítják, hogy a fizikai és mentális aktivitás beillesztése az idősek életébe kulcsfontosságú hatással van az egészségükre, életminőségükre és a társadalmi befogadás szintjére a magyar-szlovák határtérségben.

Kassa és Borsod- Abaúj- Zemplén megyére is igaz, hogy társadalma elöregedő, mely kihívást jelent az egészségügyi szektor számára. A projektben vállalt tevékenységek és programelemek erre a problémára reagálnak, hiszen megvalósításukkal a célterületen élők várható életkora növekszik, mely jelentős pozitív társadalmi változásokat generálhat, és az egészségügyi ellátórendszer leterheltségét is mérsékelheti.

aktív időskor központ - szívességbank
aktív időskor központ - társalgó

A projekt keretében az alábbi tevékenységek valósulnak meg:

  • Közösségi tér

Két megyeszékhelyen, Kassán és Miskolcon „Aktív Időskor Központ” került kialakításra, ahol változatos oktatási-, egészségügyi- és sportprogramokat szervezünk. Az egész életen át tartó tanulásra és sportolásra irányuló programokban való aktív részvétel jelentősen hozzájárul a tevékeny időskor kultúrájának megteremtéséhez.

A miskolci „Aktív Időskor Központot” a BORA 94 Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegye Önkormányzatával együttműködésben valósítja meg a Miskolc belvárosában található Vármegyeházán (Miskolc, Városház tér 1.).

Az idősek körében Miskolcon és részben Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében végzett kérdőíves felmérés alapján beazonosításra kerültek az idősek szükségletei. A központ program- és szolgáltatáskínálata a kutatás eredményeire alapozva került kialakításra.

  • Online platform

Az aktivsenior.eu weboldalon számos, az idősek számára nyújtott szolgáltatás elérhető. A platform egy olyan rendszer, amelynek segítségével az érintettek könnyű eligazodás mellett értékes és hasznos információkat kapnak az elérhető programokról. Ennek része egy olyan „Szívességbank” is, melyen keresztül a két megye szépkorú lakossága önkéntes alapon ajánlhatja fel segítségét a közösség vagy bármilyen szervezet számára, illetve elérhetőek azok a szervezetek (intézmények, civil szervezetek, vállalkozások), amelyek szeretnének időseket foglalkoztatni. Az önkéntesség segít, hogy az idősek aktívak maradjanak, hasznosnak érezzék magukat, vagy akár abban, hogy új közösségekhez csatlakozzanak.

  • Önkéntes napok

A „Szívességbank” által generált lehetőségeken felül a projekt keretében szervezett határon átnyúló önkéntes napok biztosítottak teret a 60 év felettiek tevékeny és aktív részvételére. Miskolcról 20 fő szépkorú, 4 alkalommal vehetett részt a Szlovákiában szervezett önkéntes napokon.

aktív időskor központ - sport eszköz
aktív időskor központ - sport programok
  • Támogatás szakértőktől

Olyan szakemberek toborzására került sor Miskolcon, akik vállalják, hogy a fenntartási időszakban önkéntesen, évente egy-egy elődadást, tréninget, foglalkozást tartanak a célcsoport számára, illetve a projekt egyéves futamideje során is részt vesznek programelemek megvalósításában. Egészségügyi, bűnmegelőzési, jogi, szociális területen jártas és egyetemi szakértők kerültek kiválasztásra.  Emellett a meghatározott témakörökben (egészséges életmód, jogi tanácsadás, pénzügyi tanácsadás, biztonság stb.) Szlovákiában is összeállításra került egy közös önkéntes szakértői adatbázis (SKHU Ambassadors).

  • Tapasztalatcsere műhelyfoglalkozásokon

Az időseknek közvetlenül nyújtott szolgáltatások mellett a projekt arra is törekedett, hogy a demográfiai idősödés egyre kiterjedtebbé válásával összefüggő kérdések, illetve problémák kapcsán olyan újfajta válaszok és megoldások születhessenek, melyek a 60 év felettiek aktív életének fenntartását és az egészségben eltöltött évek számának növelését szolgálják. Ennek érdekében a BORA 94 Nonprofit Kft. az idősellátásban dolgozó szervezetek magyar és szlovák szereplőinek, szakembereinek bevonásával tapasztalatcserét lehetővé tevő határon átnyúló műhelyfoglalkozást szervezett Miskolcon.

A projekt partnerei

Vezető kedvezményezett: Európai Területi Együttműködési Csoportosulás – VIA Carpatia (SK) viacarpatia.eu

Kedvezményezett partner:

BORA 94 Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. (HU) www.bora94.hu

A SKHU Ambassadors projekt partnerei közötti intézményi együttműködés és tapasztalatcsere hosszútávon segíti a tevékenységek hatékonyságát és az eredmények hasznosulását.

A megvalósítás időszaka:2021. április 01- 2022. július 31.
  
A projekt teljes költségvetése:195.942 EUR
Elnyert ERFA támogatás összege:166.550,7 EUR
BORA 94 teljes költségvetése:94.732 EUR
BORA 94 által elnyert ERFA támogatás összege:80.522 EUR
Via Carpatia teljes költségvetése:101.210 EUR
Via Carpati számára nyújtott ERFA támogatás összege:86.028,50 EUR

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg.